ทำไมถึงต้องตนเองเรียกว่า "สะละฟียฺ"

ทำไมถึงต้องตนเองเรียกว่า "สะละฟียฺ"

-----------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ มุหัมมัด นาศิรุดดีน อัล-อัลบานียฺ (ซีเรีย)
ที่มา: วารสาร อัล-อะซาละฮฺ Vol.9 
-----------------------------------------------

คำถาม: ทำไมถึงต้องใช้ชื่อว่า "สะละฟียะฮฺ" ? นี่คือการเรียกร้องไปสู่กลุ่ม(ฮิซบฺ) หรือ นิกายหนึ่ง(มัสฮาบียะฮฺ) หรือ นี่คือกลุ่มใหม่ในอิสลาม ?

ชัยคฺ อัล-บานียฺ ได้ตอบว่า:

งานอุมมะฮฺ วาฮิดะฮฺ@มันฮัจญฺ(แนวทาง)สลัฟ มัสยิดดารุ้ลอะมาน สุเหร่าพญาไท

มิใช่ทุกคนที่อ้างตนเป็นสะละฟียฺจะเป็นผู้ที่อยู่บนมันฮัจญ์สะลัฟ

อุละมาอฺ: ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน เฟาซาน อัล-เฟาซาน (ซาอุดิอาระเบีย)
ที่มา: الأجوبة المفيدة
-----------------------------------------------

คำถาม: คนที่เรียกตัวเองว่า "สะละฟียฺ" จัดว่าเป็นพวกฮิซบียฺ(เล่นพรรคเล่นพวก)หรือไม่ ?

ชัยคฺ ศอลิหฺ อัล-เฟาซาน ได้ตอบว่า:

ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

ฟีซิลาล อัล-กุรอ่าน ของซัยยิด กุฏุบ

-----------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ อับดุลอะซีซ บิน บาซ
ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=dWV4V3pxYrk

มีคนถามชัยคฺ บิน บาซ ถึงหนังสือของคนๆหนึ่งว่า: สมควรหรือไม่ที่หนังสือเหล่านี้ ที่มีคำกล่าวเหล่านี้(ด่าศอหาบะฮฺ,เยาะเย้ยรอซูลฯ) จะถูกห้าม?

ชัยคฺ บิน บาซ ได้ตอบว่า: มันเป็น วาญิบ ที่จะต้องฉีกมันเป็นชิ้นๆ

10 ประการ ที่จะปลดเปลื้องบาปของบรรดาผู้ศรัทธา

หมวดหมู่: 

10 ประการ ที่จะปลดเปลื้องบาปของบรรดาผู้ศรัทธา:
-----------------------------------------------------
ชัยคุลอิสลาม อิบนุตยมียะฮฺ รอฮิมะฮุลลอฮฺ ได้กล่าวไว้ว่า:

และมุอฺมิน ผู้ศรัทธา เมื่อเขาได้กระทำสิ่งที่เป็นความชั่วนั้น
แท้จริงโทษของเขานั้นจะถูกปลดเปลื้องไปจากเขาด้วยกับ 10 ประการ ดังนี้:

1.เขาได้เตาบะฮฺกลับเนื้อกลับตัวและอัลลอฮฺทรงอภัยให้กับเขา ดังนั้นหากเขาเป็นผู้ที่เตาบะฮฺแล้ว เขาก็เป็นผู้ที่ไม่มีความผิดบาปสำหรับเขา

คุตบะห์ตอบโต้วาทกรรมโต๊ะครูยิว (การตักฟีร) 15 สิงหาคม 2557 อ.อิสหาก พงษ์มณี

ความรู้จุดเดียว คนโง่ทำให้มีหลายจุด

หมวดหมู่: 
ความรู้จุดเดียว คนโง่ทำให้มีหลายจุด

-----------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ อะหฺลุชชัยคฺ
ที่มา: http://saleh.af.org.sa/node/28

ฉันรู้สึก...ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการแสวงหาความรู้!?

หมวดหมู่: 

ฉันรู้สึก...ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการแสวงหาความรู้!?

------------------------------------------------
อุละมาอฺ: ชัยคฺ ศอลิหฺ บิน อับดุลอะซีซ อะหฺลุชชัยคฺ
ที่มา: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=130285

คำถาม: ฉันได้แสวงหาความรู้มาเป็นเวลาหลายปี แต่ฉันไม่เคยเก็บสะสมข้อมูลใดๆ และไม่รู้สึกว่า ฉันได้รับประโยชน์ ขอชัยคฺช่วยแนะนำฉันด้วย ขออัลลอฮฺตอบแทนชัยคฺด้วยกับความดี

ชัยคฺ ศอลิหฺ อะหฺลุชชัยคฺ ตอบว่า:

Pages