รัฐบาลตอลีบันค้ายาเสพติด? ตอนที่ 1

รัฐบาลตอลีบันค้ายากเสพติด? ตอนที่ 1

Sean Sailor Infowars 03.12. 2009

แปลและเรียบเรียงโดย โต๊ะญี่ปุ่นและ บัยตุลอันศอร

อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่งออกฝิ่นเป็นอันดับหนึ่งของโลก กองทัพนาโตพยายามที่จะเข้าไปควบคุมการกระจายของฝิ่นในอัฟกานิสถาน แต่ชาวโลกต่างต้องตกตะลึงเมื่อยุคสมัยที่ตอลีบันขึ้นมามีอำนาจปกครอง ฝิ่นกลับลดลงอย่างต่อเนื่อง

การโพสรูปลง facebook

หมวดหมู่: 

การโพสรูปลง facebook

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

วันนี้ขอนำเสนอเรื่อง การโพสรูปลง facebook หรือ ที่อื่นๆ อาจแบ่งออกได้ดังนี้

1. ต้องการจะสื่อถึงสิ่งหนึ่งที่อยู่ในรูป เช่น เผยแพร่ศาสนา เช่นนำรูปถ่ายในขณะนั่งทำฮัลเกาะมาลง หรือ รูปถ่ายในขณะที่ตนเองกำลัง ชูป้ายดะวะฮฺ เรียกร้องคนให้มาสนใจอิสลาม หรือรูปถ่ายที่ตัวเองกำลังถืออัล-กุรอานอยู่ และคนดูเห็นได้ชัดว่าต้องการสื่อถึงอัล-กุรอานและรูปอื่นๆที่สื่อให้ผู้ดูเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องศาสนาทำให้เขานึกถึงศาสนาได้ เช่นนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและยังถือเป็นการเชิญชวนอีกด้วย

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า กับ การค้บพบสัจธรรม

ความยุติธรรมของพระผู้เป็นเจ้า กับ การค้บพบสัจธรรม

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

1. พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนั้นมีความยุติธรรม หรือ ไร้ซึ่งความยุติธรรม

การเวียนว่ายตายเกิด

หมวดหมู่: 

การเวียนว่ายตายเกิด กับคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างมีเหตุผล

โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม

Pages